Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » okres Kysucké Nové Mesto » turistika » miesto

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto

Miesto v okres Kysucké Nové Mesto

V okres Kysucké Nové Mesto sa nachádza 741 kusov miesto.

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 1 z 13

Pod stráne, Vyšné Kamence, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Suľkov, Medzi cestami, Šibenice, Podhatie, Odlištie, Šimunov jarok, Hôrka, Hore dolinkou, Nábrežie, Pod Drobniou, Šimunov, Dolina, Lány, Nižné Kamence, Pod stenami, Sedliská, Horná Skotňa, Dolu Lánie, Prostredný Vadičov, Kolo, Pod Lipkou, Mlynský náhon, Trstie, Vrchy, Obora, Vyše mesta od Kysuce, Rovne, Kamence, Závodie, Na lúkach, Krúžky, Čerenka, Kliny, Za Lány, Pod Nedielku, Strana, Prostredné lúky, Podbučky, U Kubaščíkov, Kutiny, Pod Kr -ovec, Medzi haj, Pod dubom, Predmlynie, Pod štepmi, Za medzu, Rovné pri kríži, Pod cintorínom, Rovné, Noskovec, Do Kňažovca, Nad zábrehom, Pod predný haj, Pod Lysou, U Galjeríkov, Ostredok

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 2 z 13

Pod Lovisko, Zvonica, Za zahrady, Nad studienkami, Predné Porubné, Lazisko, Pod stráňou, Kapitulovo, Puškátka, Pod kostolné, Pustina, Nad Pakancom, U Blškov, Kočí zámok, Močiary, Ponad cesty, Dolný Vadičov, U fajčiara, U klapky, Četkovci, Pri kostole, Vršok, Ostré, Púchovská rieka, Beľajky, Brehy, U mrenky, U Bzdilov, Pod hoľou, Lisková záhrada, Taranovci, Za riekou, Holáňovci, Tomáškovci, Doliny, Koptákovce, Pod horou, Koptákovci, Fojtová, Mlichovci, U Kurdeľa, U kvietka, Nádolie, Letkovci, U Rapáňov, Krúpovce, Pleniska, Pri kopci, Janinský.p, Pod priedomím, Juríčkovce, Parišovce, Majt nky, Vlkovce, Jancovce, Piesky, Majtánky, Dumkovce, Parišovce, Majtánky

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 3 z 13

Skokanovce, Chovancovce, Červené, Juríčkovce, Čulákovci, Dúbravky pod Vrchom, Homoľovce, Janáčovce, Burdakovce, Platkovce, Burďakovce, U Beľanov, Sucháňovce, Žrebíky, Štrbavovce, Drnovce, Klimkovce, Drndovce, Grešakovce, Babuliakovce, Za vrchom, Na Láne, Adamkovce, U Marčana, Vyše kríža, Liskovce, U Čambalov, Na Vyšnej ceste, Na Kavuli, Breziny, Tabákovce, U Bielých, Holovce, Pri Mlyne, Gúckovce, U Tarabov, Ondrušovce, Jurdovce, Škovránovce, Rovné pod Uhelným, Podhorie, U Sidorov, Pod Mokrým, Dielnice, Lány, Pod Dúbravou, Pod kruhy, Rieky, Nad jarok, Nad jarkom, Jedľovina, Na kút, Panské záhrady, Niže vsi pri cintoríne, Dolinky, Mačkovce, Kučiny, Matušský, Poliacky, Rudinský

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 4 z 13

Janovský, Lalinský, Vavrecký, Valiasky, Tkáčovský, Korcháň, Markovský, Čikovský, Mišovský, Mravcovský, Svačovský, Fujacký, Lodňanka, Maselský, Frankovský, Sovička, Za Dúbravou, Steny, Medze, Na dolinkách, Zadné jamy, Hôrky, Pod Lazy, Stráne, Rovne pod Škorcou, Brehy, Mliečovy, Na rieky, Štrbové močiary, Háje, Sihoť, Pod Brezníky, Pod Metiskom, Z paše, Nad Radolou, Na vrchu, Za goľajou, Žeriavka, Od Kysuce niže mesta, Pod Košariská, Dálnie, Rovné pod Plešom, Brezníky, Rokytie, Brehy, Červená hora, Čierne doliny, Čeršľa, Nad háj, Dlhé lúky, Nad záhradou, Murovanica, Pod brehom, Hnojníky, Brehy, Doliny, Zámostie, Hore potočie, Istenka, Pod skalou

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 5 z 13

Uhelné, Horné lazy, Bielkovky, Diel, Vŕšky, Za Metiská, Na Kysuci, Lazy medzi cestami, Pod Vrchovinou, Medzi potôčky, Metiská, Pálenica, Škorca, Na kopce, Nad mlynom, Oblesky, Za Kúty, Dolné Lazy, Horné Rovne, Vajanko, Ku doline, Hony, Pri Malom Ostrom, Medzi Ostré, Medzi Vodami, Huboč, Pod jablonkami, Zajacké Janovo, Svorita, Pri Kr -ovci, Lovisko, Sýkorové, Za cestou, Pod Diely, Nad sadkom, Za stránicou, Za dolinku, Lán, Porubné, Taralka, Šiaš, Hôrky, Meridza, Lanske, Uhlisko, Pred hrebienkom, Brehy, Dúžany, Žľabina, Nad potoky, Kyselovické, Nad Petríkov haj, Medzi lúkami, Brisk, Obrzok, Hrby, Skriželné,Krasotín, Za jarkom, Okruhlica, Brehy

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 6 z 13

Z vršky, Paprudie, Stráňa, Tomaškovo, Hlotské lúky, Za Krčahovce, Zadky, Močiare, Lány, Palenica, Podhlbočie, Radovka, Jamy, Malý Ostredok, Pod straňou, Vrchy, Kašička, Kulov vŕšok, Za Laziskom, Bučníky, Nad Valašské, Pod lúky, Červené hliny, Veľký Ostredok, Medzi kopce, Pod Požehu, Kopec, Dolina, Nosko, Ďurčov lúka, Kúty, Pod Žiarcom, Pod zadný háj, Do kopca, Pod Poľanami, Doliny, Kráľov breh, Pod Makoviskom, Kráčiny, Korybany, Podlejšie, Kriv, Loviská, Dielnice, Na l n, Šebeň, Snôžok, Hraščanky, Pod Klukovo, Brehy, Hore Mraznicou, Krčiny, Pod dielmi, Crkovo, Kovačíkov, Pod Žiar, Poruby, Zajarčie, Čerchle, Žabkové zeme

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 7 z 13

Podvršie, Do potoka, Michalkovo, Klin, Kašajské lazy, Eliašovo, Horúce, Hlboké jamy, Trávniky, Solnicovo, Burovo, Osikoviny, Zadný háj, Kruh, Jamy, Dlhé hony, Pod Ladom horu, Za horou, Pod horou, Horné Hrby, Poza Briežky, Za plánkou, Košaricka strana, Honce, Za haj, Brvene, Pod Bizov vrch, Pri Veľkom Ostrom, Kašajské Janovo, Hôrka, Silkovo, Nad cestou, Za palenicami, Vŕšok, Vŕšok-II., Valašské, Košarick palenica, Kaplické, Za kruh, Klukovo, Za Kr -ovec, Krasotin, Hŕbky, Šieste, Dolné Hrby, Pri cintoríne, Pod Hruškovie, Chotár, Pod cestou, Hŕbíky, Pri jarku, Kučovo, Za diely, Od Polian, Nad kruh, Drapkova, Mala dolina, Malá dolina, Jakubčické Z vršky, Potoky

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 8 z 13

Haj, Nad čerešeň, Pod haj, Pod lovište, Drlov haj, Úvaliny, Prostredné hony, Pod Petríkov haj, Priečnice, Kresačka, Ostredky, Dlžavy, Jarošové, Na Laz, Vlkanovo, Bizov vrch, Nad stráňou, Mičianovo, Koncovky, Zadné hony, Zadky, Vrch, Kostolné, Horekoncova, Maťašovo, Matejovo, Pod lazy, Stariny, Na Trojačku, Pod Zlieň, Podhruščie, Petríkov h j, Za úbočím, Jastrabské, Puškátky, Pod Dálňou, Na jamach, Pod Pálenicami, Pod Šerkovom, Kanenne prahy, Dlhé hony, Pod Grapy, Žarce, Pod Blažkovou, Pálenice, Cigánov vrch, Pašková, Pod Valovou kolibou, Košariská, Komarová lúka, Pod Kubalami, Brezičník, Solisko, Grúnik, Chorbácka chrásť, U Macáškov, Siborovec, Hlavacka roľa, Valová koliba, Pod beľajkami

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 9 z 13

Pod Kvietkom, Stanické lúky, Petránky, Priedomie, Na majeri, Za Bôrčim, Bukovina, Pod Brodencom, Brachov, Krúpov vršok, Dielnice, Laziská, Poddielie, Rudinská, Za Polom, Obora, Súkenne, Lazisk, Dlhé, Uhliská, U Slíža, Medzi hrabie, Polom, Močariny, Kaštovská, Vlčinec, Bukovce, Pečalová jama, Bulanov vrch, Nad Pšigom, Podhatie, Nad brehom, Rudinsk, Čížové, Vrančat, Na Grúni, Pod bôrikami, Papačka, Pod Bukovinou, Pod Háj, Slížové jamy, Fedoranka, Benkov vrch, Žernovka, Hlboké, Mydlák, Zadielie, Vransk, Pod Grapou, Za Vrchom, Mydl k, Koruny, Hurtošová, Za potôčkom, Hadové, Predná Suchá, Balašky, Žbunky, Panské vŕšky, Osevné

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 10 z 13

Bukovské, Majtánky, Bološákovce, Za pasienkami, Na Ostrom, Zadné hony, Pod studne, Hutyrovce, Príslopy, Jurieke, P lenica, Dálňa, Čierna hora, Hlboká, Jurdovce, Bubulákovske, Hliny, Roveň, Rokytníky, Rachnove jamy, Vŕšky, Čuiakovce, Poľany, Maškové, Šindelné, Dlužaviny, Kučoviská, Krasňanka, Mičekovce, Na Vrchu, U Lachmanov, Kopanice, Pod hrabníkmi, Plátkovce, Gáreň, Ďurigov vrch, Zadná Suchá, Dolná bukovina, Štrbavovce, Nad lieskou, Za vrchami, Boďovka, Lazce, Horné žrebníky, Za Príslopom, Tabačkovce, Ďurkov vrch, Kúty, Priečnice, Špirecké, Adamovské, Kriesla, Jandov vrch, Dielce, Pod pasienkami, U Štefana, Snožok, Záhradky, Šedov vrch, Kopanica

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 11 z 13

Lazište, Puškátske, Doliny, Poľana, U Dobošov, Vrch, Jamy a hlbočie, Chotáre, Pod Ostré, Za Filipov, Nižné, Bernátové, Dielec, Kruhy, Podhatie, Medzi Snohy, Bukovina, Potoky, Trnie, Záhlavčie, Pánske Lazy, Kotelnica, Brezník, Dlhý Grúň a Obelovec, Pastýrska, Kopanica, Lazy, Lazy, Žíhľavy, Uhliská, Pálenice, Nové, Ráztoky, Pod Hradište, Nad dedinskú lúku, Majer, U Tatárov, Pod Škovranom, Stankové, Grapy, Ráztoka, Galov laz, Grúň, Dúbravy, Dolné žrebníky, Ohrady, Za jamkami, Pod lieskami, Krúpovka, Kikule, Lysina, Pod Filipov, Novina, Nad majerom, Uhliská, Vyše cesty, Dráhy, Roľa Randovská, Látaná, Horný diel

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 12 z 13

Janáčska roľa, Palče, Pod Kykuľou, Trojačka, Kubalovce, Páleniská, Ritviny, Niže dediny pri cintoríne, Pod Vretnie, Besné, Kúty, Trniny, Rovné, Kantorovce, Komanica, Potôčky, Na Kaluži, Mlíšky, U Játich, Dolné hony, Za hradskou, Pod závoz, Kosteliská, Brzovka, Dolánov, Dlhopolcova, Pálenice, Solisko, Kopánky, Skaličné, Kočí zámok, Úboč, Za Ostré, Pod jamou, Tatárovci, Sidorovské doliny, Borie, Za svatlinou, Kopisko, Mazák, Nováková, Vrchy, Muchov vŕšok, Nosulský, Vlčie, Kamence, Poliacký, Nad sadkom, Košariská, Jaškov, Ľalinský, Gregušský, Dúbrava, Močariská, Korytársky, Oblazisko, Závorné, Pod Mliečové, Žíhľavný grúň, Jamky

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 13 z 13

Čikovská úlavina, Pred Kysucou, Rovne, Grúň, Malé jamy, Povišky, Uhlisko, Michalove, Žihľavy, Panské zadky, Roľa sedliacka, Brezie nižné, Zabučná, Žľabiská, Pálenica, Oškerdské, Vŕšky, Heltovský, Maseľský, Kykuľa, Paršovský

miesto inde

Vadičov (221x), Horný Vadičov (197x), Nesluša (172x), Kysucké Nové Mesto (159x), Ochodnica (96x), Povina (72x), Rudinská (64x), Dolný Vadičov (55x), Budatínska Lehota (53x), Radoľa (49x), Rudina (45x), Lodno (33x), Prostredný Vadičov (28x), Rudinka (28x), Snežnica (24x), Lopušné Pažite (20x), Kysucký Lieskovec (18x), Oškerda (4x)
miesto v Vadičov
miesto v Horný Vadičov
miesto v Nesluša

Podobné, okres Kysucké Nové Mesto:

867x turistika, 741x miesto, 58x orientačný bod, 20x strom, 17x chranený strom, 6x turistické informácie, 5x prístrešok, altánok, 5x poľovnícky posed, 4x orientačná mapa, 3x ohnisko, 3x miesto na piknik, 2x studňa, 2x komín, 1x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Kysucké Nové Mesto

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-kysucke-nove-mesto.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.