Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » okres Kysucké Nové Mesto » turistika » miesto

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto

Miesto v okres Kysucké Nové Mesto

V okres Kysucké Nové Mesto sa nachádza 741 kusov miesto.

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 1 z 13

Pod stráne, Vyšné Kamence, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Suľkov, Medzi cestami, Šibenice, Podhatie, Odlištie, Hore dolinkou, Pod stenami, Dolina, Nábrežie, Nižné Kamence, Sedliská, Pod Drobniou, Šimunov jarok, Lány, Šimunov, Hôrka, Horná Skotňa, Dolu Lánie, Kolo, Prostredný Vadičov, Trstie, Mlynský náhon, Pod Lipkou, Závodie, Vrchy, Obora, Rovne, Vyše mesta od Kysuce, Kamence, Na lúkach, Krúžky, U Kubaščíkov, Noskovec, Rovné, Nad zábrehom, Pod cintorínom, Pod dubom, Prostredné lúky, Pod štepmi, Kliny, Pod Nedielku, Pod Kr -ovec, Čerenka, Do Kňažovca, Medzi haj, Za medzu, Strana, Podbučky, Rovné pri kríži, Predmlynie, Pod predný haj, Za Lány, Zvonica, Nad studienkami, Predné Porubné, Kapitulovo

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 2 z 13

Pod Lovisko, Ostredok, Za zahrady, Lazisko, Pod Lysou, Pod stráňou, U Galjeríkov, Kočí zámok, Nad Pakancom, Pustina, Močiary, Pod kostolné, Puškátka, U Blškov, Ponad cesty, Dolný Vadičov, U mrenky, Četkovci, Pod hoľou, Holáňovci, Tomáškovci, U klapky, U Bzdilov, Doliny, Brehy, Beľajky, Pri kostole, Vršok, Koptákovce, Taranovci, Za riekou, U fajčiara, Ostré, Lisková záhrada, Púchovská rieka, Koptákovci, U kvietka, U Kurdeľa, Fojtová, Pod horou, Mlichovci, U Rapáňov, Krúpovce, Nádolie, Parišovce, Juríčkovce, Janinský.p, Pod priedomím, Letkovci, Pleniska, Pri kopci, Majt nky, Janáčovce, Za vrchom, Homoľovce, Babuliakovce, Parišovce, Sucháňovce, Čulákovci, Štrbavovce

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 3 z 13

Drndovce, U Čambalov, Grešakovce, Dumkovce, Červené, Piesky, Na Kavuli, Klimkovce, Na Vyšnej ceste, Platkovce, Skokanovce, Majtánky, U Marčana, Dúbravky pod Vrchom, Drnovce, Žrebíky, Vyše kríža, Adamkovce, Kutiny, Juríčkovce, Breziny, Burdakovce, Jancovce, Liskovce, U Beľanov, Majtánky, Burďakovce, Na Láne, Chovancovce, Vlkovce, Jurdovce, Ondrušovce, U Tarabov, Gúckovce, Pri Mlyne, U Bielých, Holovce, Škovránovce, Tabákovce, Rieky, Pod kruhy, Rovné pod Uhelným, Podhorie, U Sidorov, Nad jarok, Nad jarkom, Lány, Dielnice, Jedľovina, Pod Mokrým, Pod Dúbravou, Na kút, Niže vsi pri cintoríne, Panské záhrady, Kučiny, Dolinky, Mačkovce, Poliacky, Matušský, Vavrecký

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 4 z 13

Valiasky, Čikovský, Korcháň, Janovský, Markovský, Lalinský, Tkáčovský, Rudinský, Mravcovský, Svačovský, Mišovský, Maselský, Fujacký, Lodňanka, Frankovský, Brehy, Mliečovy, Steny, Žeriavka, Murovanica, Brezníky, Pod Brezníky, Z paše, Hore potočie, Pod Košariská, Bielkovky, Čierne doliny, Dlhé lúky, Hnojníky, Nad Radolou, Za goľajou, Rovne pod Škorcou, Sihoť, Pod brehom, Štrbové močiary, Hôrky, Na rieky, Uhelné, Pod Metiskom, Za Dúbravou, Háje, Pod Lazy, Nad záhradou, Stráne, Na dolinkách, Čeršľa, Červená hora, Brehy, Brehy, Istenka, Zadné jamy, Rovné pod Plešom, Od Kysuce niže mesta, Na vrchu, Doliny, Pod skalou, Horné lazy, Zámostie, Sovička, Rokytie

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 5 z 13

Dálnie, Nad háj, Medze, Nad mlynom, Pod Vrchovinou, Vŕšky, Oblesky, Metiská, Za Metiská, Lazy medzi cestami, Pálenica, Škorca, Medzi potôčky, Na kopce, Na Kysuci, Diel, Za Kúty, Vajanko, Dolné Lazy, Horné Rovne, Ku doline, Hony, Pod jablonkami, Pri Malom Ostrom, Medzi Vodami, Medzi Ostré, Huboč, Vŕšok-II., Za jarkom, Nad sadkom, Za Krčahovce, Lán, Šiaš, Silkovo, Nad Petríkov haj, Doliny, Brvene, Hŕbky, Klukovo, Pod Žiar, Pod Bizov vrch, Dúžany, Snôžok, Červené hliny, Zadky, Hore Mraznicou, Ďurčov lúka, Pri cintoríne, Veľký Ostredok, Šieste, Skriželné,Krasotín, Hlotské lúky, Lanske, Za palenicami, Pred hrebienkom, Vŕšok, Radovka, Palenica, Bučníky, Trávniky

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 6 z 13

Brisk, Kulov vŕšok, Zajarčie, Kašajské lazy, Tomaškovo, Kaplické, Solnicovo, Porubné, Pod straňou, Do kopca, Dielnice, Brehy, Hôrka, Zajacké Janovo, Hôrky, Žľabina, Uhlisko, Nad cestou, Podhlbočie, Na l n, Krasotin, Pod Makoviskom, Loviská, Hrby, Za stránicou, Pod Poľanami, Osikoviny, Nad Valašské, Korybany, Poza Briežky, Horúce, Brehy, Pod Požehu, Kúty, Pod Ladom horu, Pod zadný háj, Čerchle, Žabkové zeme, Pri Kr -ovci, Šebeň, Obrzok, Taralka, Hraščanky, Horné Hrby, Crkovo, Pod Žiarcom, Pod Diely, Košarick palenica, Kriv, Za plánkou, Košaricka strana, Nad potoky, Paprudie, Za Laziskom, Z vršky, Močiare, Michalkovo, Dlhé hony, Dolina, Brehy

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 7 z 13

Meridza, Kovačíkov, Eliašovo, Medzi kopce, Vrchy, Dolné Hrby, Medzi lúkami, Pod dielmi, Kyselovické, Do potoka, Podvršie, Nosko, Krčiny, Honce, Pod Klukovo, Za cestou, Jamy, Malý Ostredok, Podlejšie, Stráňa, Svorita, Jamy, Klin, Kašajské Janovo, Burovo, Pri Veľkom Ostrom, Poruby, Lány, Pod horou, Zadný háj, Kašička, Okruhlica, Za dolinku, Pod lúky, Za Kr -ovec, Valašské, Za haj, Sýkorové, Kráľov breh, Kráčiny, Za kruh, Kruh, Kopec, Lovisko, Za horou, Hlboké jamy, Pod lazy, Dlžavy, Pod Zlieň, Priečnice, Jarošové, Malá dolina, Stariny, Na Laz, Horekoncova, Drlov haj, Maťašovo, Haj, Úvaliny, Kresačka

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 8 z 13

Nad stráňou, Hŕbíky, Vlkanovo, Kučovo, Pod Hruškovie, Od Polian, Bizov vrch, Pod lovište, Drapkova, Mala dolina, Pod Petríkov haj, Na Trojačku, Prostredné hony, Pri jarku, Podhruščie, Nad čerešeň, Jakubčické Z vršky, Zadky, Nad kruh, Koncovky, Pod cestou, Potoky, Matejovo, Kostolné, Ostredky, Vrch, Mičianovo, Chotár, Pod haj, Zadné hony, Za diely, Petríkov h j, Pod Valovou kolibou, Stanické lúky, Siborovec, Pašková, Grúnik, Pod Kubalami, Pod Kvietkom, Na jamach, Za úbočím, Puškátky, Solisko, Dlhé hony, Petránky, Žarce, Pod Šerkovom, Brezičník, Pod beľajkami, Kanenne prahy, Pod Grapy, Valová koliba, Pod Blažkovou, Pod Pálenicami, Hlavacka roľa, Pálenice, Pod Dálňou, Komarová lúka, Košariská, Chorbácka chrásť

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 9 z 13

Cigánov vrch, Jastrabské, U Macáškov, Hlboké, Kaštovská, Rudinská, Na majeri, Pod Háj, Hurtošová, Čížové, Pod Brodencom, Na Grúni, Mydlák, Vransk, Žernovka, Priedomie, Obora, Dlhé, Laziská, Súkenne, U Slíža, Močariny, Pod Bukovinou, Za Polom, Papačka, Rudinsk, Krúpov vršok, Benkov vrch, Poddielie, Bukovina, Za potôčkom, Nad brehom, Brachov, Koruny, Pečalová jama, Medzi hrabie, Lazisk, Vlčinec, Zadielie, Podhatie, Pod bôrikami, Bulanov vrch, Uhliská, Polom, Slížové jamy, Dielnice, Mydl k, Vrančat, Za Bôrčim, Za Vrchom, Pod Grapou, Fedoranka, Bukovce, Nad Pšigom, Záhradky, Krasňanka, Zadná Suchá, Čuiakovce, Maškové, Za Príslopom

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 10 z 13

Žbunky, Dielce, U Lachmanov, Kopanice, Panské vŕšky, Doliny, Snožok, Horné žrebníky, Ďurkov vrch, Jurdovce, Na Ostrom, Jamy a hlbočie, Pod pasienkami, Rokytníky, Zadné hony, Šedov vrch, Majtánky, Pod hrabníkmi, Bubulákovske, Vŕšky, Vrch, Priečnice, Osevné, Jandov vrch, Šindelné, Štrbavovce, Puškátske, Rachnove jamy, Kopanica, Hadové, Dlužaviny, Kúty, Ďurigov vrch, Dálňa, Lazište, Boďovka, Kriesla, Hutyrovce, Chotáre, Jurieke, Príslopy, Gáreň, Bukovské, Pod studne, Roveň, Za vrchami, Za pasienkami, Poľany, Poľana, Dolná bukovina, Špirecké, Plátkovce, P lenica, Bološákovce, Predná Suchá, U Dobošov, Hlboká, Nad lieskou, Tabačkovce, U Štefana

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 11 z 13

Balašky, Kučoviská, Lazce, Hliny, Čierna hora, Mičekovce, Na Vrchu, Adamovské, Kosteliská, Pod Filipov, Kikule, Podhatie, Trojačka, Skaličné, Novina, Kopánky, Pod lieskami, Grapy, Besné, Majer, Lazy, Dlhopolcova, Dolánov, Solisko, Nad dedinskú lúku, Za svatlinou, Sidorovské doliny, Janáčska roľa, Pod Hradište, Borie, Medzi Snohy, Za jamkami, Ritviny, Stankové, Palče, U Tatárov, Ráztoka, Brzovka, Pod Vretnie, Na Kaluži, Pod závoz, Lazy, Pálenice, Kantorovce, Pálenice, Brezník, Potoky, U Játich, Dlhý Grúň a Obelovec, Lysina, Látaná, Niže dediny pri cintoríne, Úboč, Kopisko, Dráhy, Pod Škovranom, Kočí zámok, Žíhľavy, Grúň, Kopanica

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 12 z 13

Nové, Trnie, Galov laz, Dolné žrebníky, Kúty, Pod Kykuľou, Za Filipov, Mlíšky, Uhliská, Pánske Lazy, Záhlavčie, Komanica, Tatárovci, Dúbravy, Kubalovce, Uhliská, Horný diel, Kruhy, Ráztoky, Páleniská, Roľa Randovská, Ohrady, Trniny, Nad majerom, Vyše cesty, Bernátové, Krúpovka, Za Ostré, Pod jamou, Rovné, Dielec, Bukovina, Pod Ostré, Za hradskou, Pastýrska, Dolné hony, Potôčky, Nižné, Kotelnica, Pred Kysucou, Čikovská úlavina, Zabučná, Močariská, Muchov vŕšok, Nad sadkom, Malé jamy, Grúň, Brezie nižné, Košariská, Roľa sedliacka, Gregušský, Ľalinský, Nosulský, Jamky, Pod Mliečové, Pálenica, Povišky, Vrchy, Závorné, Michalove

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 13 z 13

Vlčie, Žihľavy, Jaškov, Nováková, Poliacký, Korytársky, Dúbrava, Rovne, Uhlisko, Žľabiská, Žíhľavný grúň, Panské zadky, Mazák, Kamence, Oblazisko, Vŕšky, Paršovský, Oškerdské, Heltovský, Kykuľa, Maseľský

miesto inde

Vadičov (221x), Horný Vadičov (197x), Nesluša (172x), Kysucké Nové Mesto (159x), Ochodnica (96x), Povina (72x), Rudinská (64x), Dolný Vadičov (55x), Budatínska Lehota (53x), Radoľa (49x), Rudina (45x), Lodno (33x), Prostredný Vadičov (28x), Rudinka (28x), Snežnica (24x), Lopušné Pažite (20x), Kysucký Lieskovec (18x), Oškerda (4x)
miesto v Vadičov
miesto v Horný Vadičov
miesto v Nesluša

Podobné, okres Kysucké Nové Mesto:

865x turistika, 741x miesto, 58x orientačný bod, 19x strom, 16x chranený strom, 6x turistické informácie, 5x prístrešok, altánok, 5x poľovnícky posed, 4x orientačná mapa, 3x ohnisko, 3x miesto na piknik, 2x studňa, 2x komín, 1x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Kysucké Nové Mesto

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-kysucke-nove-mesto.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.