Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » okres Kysucké Nové Mesto » turistika » miesto

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto

Miesto v okres Kysucké Nové Mesto

V okres Kysucké Nové Mesto sa nachádza 741 kusov miesto.

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 1 z 13

Pod stráne, Vyšné Kamence, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Suľkov, Medzi cestami, Šibenice, Odlištie, Podhatie, Šimunov jarok, Pod stenami, Hôrka, Nábrežie, Hore dolinkou, Nižné Kamence, Šimunov, Dolina, Sedliská, Lány, Horná Skotňa, Pod Drobniou, Dolu Lánie, Prostredný Vadičov, Mlynský náhon, Pod Lipkou, Trstie, Kolo, Obora, Rovne, Vyše mesta od Kysuce, Závodie, Kamence, Vrchy, Na lúkach, Krúžky, Za medzu, Predmlynie, Čerenka, Pod štepmi, Pod Kr -ovec, Kliny, Prostredné lúky, Nad zábrehom, Pod cintorínom, Do Kňažovca, Strana, Pod dubom, Rovné, Pod predný haj, Žrebíky, Podbučky, Medzi haj, Noskovec, Za Lány, Rovné pri kríži, U Kubaščíkov, Pod Nedielku, Kapitulovo, Lazisko, Ostredok

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 2 z 13

Pod Lovisko, Pod Lysou, Predné Porubné, Pod stráňou, Za zahrady, U Galjeríkov, Zvonica, Nad studienkami, Pod kostolné, U Blškov, Puškátka, Močiary, Kočí zámok, Nad Pakancom, Pustina, Ponad cesty, Dolný Vadičov, Pri kostole, Doliny, Tomáškovci, Taranovci, Za riekou, U mrenky, Koptákovce, Beľajky, Vršok, Holáňovci, Brehy, Pod hoľou, Lisková záhrada, Ostré, U Bzdilov, U klapky, Četkovci, Púchovská rieka, U fajčiara, U kvietka, Fojtová, Koptákovci, Pod horou, Mlichovci, U Kurdeľa, Pleniska, Krúpovce, Juríčkovce, Pod priedomím, U Rapáňov, Letkovci, Parišovce, Nádolie, Pri kopci, Janinský.p, Majt nky, Vyše kríža, Červené, Vlkovce, Kutiny, Majtánky, Burdakovce, Čulákovci

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 3 z 13

Burďakovce, Liskovce, Jancovce, Sucháňovce, Drnovce, Na Kavuli, Janáčovce, Na Vyšnej ceste, Drndovce, Homoľovce, U Čambalov, Platkovce, U Beľanov, Na Láne, Breziny, Skokanovce, U Marčana, Klimkovce, Dúbravky pod Vrchom, Parišovce, Chovancovce, Štrbavovce, Adamkovce, Grešakovce, Piesky, Za vrchom, Majtánky, Juríčkovce, Dumkovce, Babuliakovce, Jurdovce, Ondrušovce, Škovránovce, Holovce, U Tarabov, Tabákovce, Gúckovce, U Bielých, Pri Mlyne, Nad jarkom, Jedľovina, Nad jarok, Pod Dúbravou, Rovné pod Uhelným, Pod Mokrým, Lány, U Sidorov, Rieky, Dielnice, Podhorie, Pod kruhy, Mačkovce, Kučiny, Niže vsi pri cintoríne, Na kút, Dolinky, Panské záhrady, Matušský, Poliacky, Valiasky

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 4 z 13

Janovský, Vavrecký, Tkáčovský, Lalinský, Čikovský, Korcháň, Rudinský, Markovský, Svačovský, Mravcovský, Mišovský, Fujacký, Maselský, Lodňanka, Frankovský, Nad Radolou, Sihoť, Brezníky, Na vrchu, Brehy, Rokytie, Brehy, Pod skalou, Čeršľa, Istenka, Na rieky, Stráne, Pod Brezníky, Bielkovky, Murovanica, Štrbové močiary, Žeriavka, Hore potočie, Dlhé lúky, Rovne pod Škorcou, Háje, Pod Košariská, Rovné pod Plešom, Hôrky, Za Dúbravou, Za goľajou, Červená hora, Medze, Pod Metiskom, Doliny, Zámostie, Čierne doliny, Dálnie, Hnojníky, Na dolinkách, Od Kysuce niže mesta, Horné lazy, Uhelné, Pod Lazy, Nad záhradou, Brehy, Steny, Nad háj, Sovička, Zadné jamy

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 5 z 13

Z paše, Pod brehom, Mliečovy, Nad mlynom, Na kopce, Pod Vrchovinou, Metiská, Diel, Medzi potôčky, Vŕšky, Za Metiská, Škorca, Na Kysuci, Lazy medzi cestami, Oblesky, Pálenica, Horné Rovne, Dolné Lazy, Vajanko, Za Kúty, Medzi Vodami, Pod jablonkami, Hony, Ku doline, Medzi Ostré, Pri Malom Ostrom, Huboč, Hŕbky, Vŕšok-II., Pri cintoríne, Doliny, Kráľov breh, Dolné Hrby, Čerchle, Svorita, Michalkovo, Lovisko, Košarick palenica, Za dolinku, Poza Briežky, Za haj, Stráňa, Šebeň, Zajarčie, Porubné, Paprudie, Žabkové zeme, Pod dielmi, Osikoviny, Šiaš, Snôžok, Trávniky, Lány, Kaplické, Hôrka, Dlhé hony, Dúžany, Crkovo, Močiare, Korybany

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 6 z 13

Pod straňou, Kovačíkov, Horné Hrby, Za horou, Podvršie, Okruhlica, Eliašovo, Košaricka strana, Pod Bizov vrch, Valašské, Kašička, Žľabina, Honce, Bučníky, Kašajské lazy, Kruh, Pod Ladom horu, Nad cestou, Brehy, Malý Ostredok, Dolina, Brehy, Šieste, Do potoka, Hlboké jamy, Zadky, Za Laziskom, Obrzok, Taralka, Hrby, Za Krčahovce, Tomaškovo, Červené hliny, Hlotské lúky, Hore Mraznicou, Medzi lúkami, Pod Žiar, Za jarkom, Zajacké Janovo, Pod Klukovo, Solnicovo, Podhlbočie, Lán, Vŕšok, Pod Požehu, Vrchy, Kúty, Poruby, Kopec, Nad potoky, Z vršky, Pod Makoviskom, Uhlisko, Kyselovické, Pri Veľkom Ostrom, Kulov vŕšok, Na l n, Skriželné,Krasotín, Pred hrebienkom, Za stránicou

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 7 z 13

Horúce, Klin, Veľký Ostredok, Pod Poľanami, Brvene, Jamy, Za cestou, Za palenicami, Pod horou, Lanske, Pod lúky, Brisk, Zadný háj, Radovka, Hraščanky, Do kopca, Nad sadkom, Za Kr -ovec, Nad Petríkov haj, Burovo, Silkovo, Jamy, Loviská, Za kruh, Kriv, Meridza, Palenica, Sýkorové, Pod zadný háj, Medzi kopce, Krasotin, Pod Diely, Brehy, Podlejšie, Kašajské Janovo, Za plánkou, Nad Valašské, Ďurčov lúka, Hôrky, Klukovo, Kráčiny, Pod Žiarcom, Nosko, Pri Kr -ovci, Krčiny, Dielnice, Pod Petríkov haj, Priečnice, Potoky, Pod lovište, Stariny, Bizov vrch, Mičianovo, Drapkova, Na Trojačku, Podhruščie, Vlkanovo, Zadky, Pri jarku, Chotár

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 8 z 13

Hŕbíky, Zadné hony, Pod lazy, Jakubčické Z vršky, Nad stráňou, Haj, Pod Zlieň, Horekoncova, Na Laz, Nad kruh, Ostredky, Malá dolina, Dlžavy, Za diely, Jarošové, Prostredné hony, Maťašovo, Od Polian, Vrch, Úvaliny, Kučovo, Kostolné, Mala dolina, Drlov haj, Nad čerešeň, Koncovky, Pod Hruškovie, Kresačka, Matejovo, Pod haj, Pod cestou, Petríkov h j, Pašková, Komarová lúka, Na jamach, Hlavacka roľa, Puškátky, Dlhé hony, Brezičník, Pod Dálňou, Za úbočím, Pod beľajkami, Pod Grapy, Solisko, Chorbácka chrásť, Grúnik, Košariská, Pálenice, Valová koliba, Žarce, Stanické lúky, Siborovec, Pod Blažkovou, Kanenne prahy, Pod Šerkovom, Cigánov vrch, U Macáškov, Pod Valovou kolibou, Petránky, Jastrabské

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 9 z 13

Pod Kubalami, Pod Pálenicami, Pod Kvietkom, Pečalová jama, U Slíža, Uhliská, Bulanov vrch, Močariny, Zadielie, Brachov, Dielnice, Podhatie, Papačka, Na Grúni, Hurtošová, Nad brehom, Koruny, Bukovce, Nad Pšigom, Za Vrchom, Bukovina, Krúpov vršok, Laziská, Slížové jamy, Pod Brodencom, Benkov vrch, Rudinsk, Pod Grapou, Vransk, Za Bôrčim, Obora, Lazisk, Žernovka, Polom, Vlčinec, Na majeri, Mydl k, Rudinská, Fedoranka, Hlboké, Vrančat, Za potôčkom, Medzi hrabie, Poddielie, Kaštovská, Čížové, Pod Háj, Pod bôrikami, Za Polom, Pod Bukovinou, Dlhé, Súkenne, Priedomie, Mydlák, Bukovské, Doliny, Lazce, Snožok, Bubulákovske, Krasňanka

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 10 z 13

Na Ostrom, U Dobošov, Horné žrebníky, Zadná Suchá, Jurdovce, Jamy a hlbočie, Vrch, Poľana, Dlužaviny, Hutyrovce, Adamovské, Majtánky, Pod pasienkami, Za Príslopom, Plátkovce, P lenica, Ďurkov vrch, Špirecké, Priečnice, Hadové, Hliny, Kopanica, Za pasienkami, Dielce, Balašky, Na Vrchu, Záhradky, Boďovka, Nad lieskou, Tabačkovce, U Štefana, Šedov vrch, Kučoviská, Mičekovce, Jandov vrch, Rachnove jamy, Jurieke, Poľany, Gáreň, Za vrchami, Lazište, Šindelné, Štrbavovce, Hlboká, Pod hrabníkmi, Žbunky, Dálňa, Čuiakovce, Zadné hony, Ďurigov vrch, Panské vŕšky, Maškové, Dolná bukovina, Puškátske, Kriesla, Roveň, Osevné, Pod studne, Bološákovce, Čierna hora

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 11 z 13

Príslopy, U Lachmanov, Kúty, Kopanice, Vŕšky, Predná Suchá, Rokytníky, Chotáre, Horný diel, Nad dedinskú lúku, Novina, Solisko, Záhlavčie, Dlhopolcova, Tatárovci, Brezník, U Tatárov, Komanica, Kosteliská, Pálenice, Palče, Pod lieskami, Grúň, Páleniská, Pod jamou, Pastýrska, Roľa Randovská, Lysina, Vyše cesty, Kopisko, U Játich, Brzovka, Janáčska roľa, Kopánky, Dielec, Pod Škovranom, Úboč, Dlhý Grúň a Obelovec, Dúbravy, Za Ostré, Pánske Lazy, Žíhľavy, Látaná, Za jamkami, Ritviny, Bukovina, Lazy, Dolné hony, Medzi Snohy, Kubalovce, Pod Filipov, Kopanica, Ráztoky, Niže dediny pri cintoríne, Krúpovka, Uhliská, Za Filipov, Kikule, Za svatlinou, Kočí zámok

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 12 z 13

Dolánov, Ráztoka, Galov laz, Kantorovce, Kotelnica, Grapy, Besné, Pálenice, Trnie, Pod Kykuľou, Skaličné, Lazy, Za hradskou, Rovné, Majer, Dolné žrebníky, Mlíšky, Potôčky, Sidorovské doliny, Potoky, Nižné, Pod Ostré, Dráhy, Na Kaluži, Kruhy, Pod závoz, Nové, Trniny, Pod Vretnie, Nad majerom, Kúty, Uhliská, Borie, Trojačka, Podhatie, Bernátové, Pod Hradište, Stankové, Ohrady, Závorné, Vlčie, Vrchy, Michalove, Gregušský, Nad sadkom, Žľabiská, Nosulský, Dúbrava, Brezie nižné, Močariská, Košariská, Nováková, Muchov vŕšok, Zabučná, Pod Mliečové, Ľalinský, Pálenica, Oblazisko, Čikovská úlavina, Poliacký

Miesto, okres Kysucké Nové Mesto:, 13 z 13

Povišky, Žíhľavný grúň, Roľa sedliacka, Uhlisko, Pred Kysucou, Jamky, Panské zadky, Korytársky, Rovne, Kamence, Jaškov, Malé jamy, Grúň, Žihľavy, Mazák, Vŕšky, Heltovský, Kykuľa, Oškerdské, Paršovský, Maseľský

miesto inde

Vadičov (221x), Horný Vadičov (197x), Nesluša (172x), Kysucké Nové Mesto (159x), Ochodnica (96x), Povina (72x), Rudinská (64x), Dolný Vadičov (55x), Budatínska Lehota (53x), Radoľa (49x), Rudina (45x), Lodno (33x), Prostredný Vadičov (28x), Rudinka (28x), Snežnica (24x), Lopušné Pažite (20x), Kysucký Lieskovec (18x), Oškerda (4x)
miesto v Vadičov
miesto v Horný Vadičov
miesto v Nesluša

Podobné, okres Kysucké Nové Mesto:

866x turistika, 741x miesto, 58x orientačný bod, 19x strom, 16x chranený strom, 6x turistické informácie, 6x poľovnícky posed, 5x prístrešok, altánok, 4x orientačná mapa, 3x ohnisko, 3x miesto na piknik, 2x studňa, 2x komín, 1x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Kysucké Nové Mesto

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-kysucke-nove-mesto.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.